Winter 2000,Vol. 39, No.4 Part II

DOI: https://doi.org/10.30541/v39i4II

Table of Contents

Articles

Ather H. Akbari, Naeem Muhammed
PDF
pp.417-439
Javed Ashraf, Barjees Ashraf
PDF
pp.441-449
Qaisar Abbas
PDF
pp.451-473
Munir Ahmad, M. Ghaffar Chaudhry, Ghulam Mustafa Chaudhry
PDF
pp.477-486
Muhammad Azeem Khan, Tahir Rehman
PDF
pp.515-532
Anjum Aqeel, Mohammed Nishat
PDF
pp.535-550
Mohammad Aslam Chaudhary, Sabahat Anwar
PDF
pp.551-570
Mohammad Akbar, Zareen F. Naqvi
PDF
pp.573-589
Qazi Masood Ahmed, Mohammad Sabihuddin Butt, Shaista Alam
PDF
pp.591-608
Attiya Y. Javed, Haseeb Ahmad Bhatti
PDF
pp.609-628
Muhammad Ramzan Akhtar
PDF
pp.631-647
Nuzhat Iqbal
PDF
pp.649-662
Mohammad Aslam, Toseef Azid, Shahnawaz Malik
PDF
pp.663-672
Naushin Mahmood, Durr-e- Nayab
PDF
pp.675-693
Aliya H. Khan, Lubna Shehnaz
PDF
pp.695-712
Najamul Saqib Khan
PDF
pp.715-725
Eatzaz Ahmad, Amber Naz
PDF
pp.729-740
Abid A Burki, Shirin Aslam
PDF
pp.741-750
Zulfiqar Bashir
PDF
pp.751-767
Khalid Mustafa Ahmad, Zulfiqar Ahmad Gill, Toseef Azid
PDF
pp.771-792
Toseef Azid, Shahnawaz Malik
PDF
pp.793-806
Mahboob Ahmed
PDF
pp.807-824
Zareen Fatima Naqvi, Mohammad Akbar
PDF
pp.827-842
Fazal Husain, Kalbe Abbas
PDF
pp.843-855
Abdul Qayyum
PDF
pp.857-873
Soofia Mumtaz
PDF
pp.877-890
Zeba A. Sathar, Shahnaz Kazi
PDF
pp.891-912
Rehana Siddiqui, Shahnaz Hamid, Rizwana Siddiqui
PDF
pp.913-929
Javed Anwar, Tariq Javed
PDF
pp.933-950
Muhammad Nishat
PDF
pp.951-962
Syed Furqan Haider Shamsi, Nighat Bilgrami-jaffery
PDF
pp.963-978
Aisha Ghaus pasha, Hafiz A Pasha
PDF
pp.981-1011
Zafar H. Ismail, Sehar Rizvi
PDF
pp.1013-1030
Arshad Hussain Bhatti
PDF
pp.1031-1053
Abdul Hakem
PDF
pp.1057-1073
Zafar Mueen Nasir, Syed Mubashir Ali
PDF
pp.1075-1086
G. M. Arif, Hina Nazli, Rashida Haq
PDF
pp.1089-1110
Afia Malik, Ather Maqsood Ahmed
PDF
pp.1111-1126
Usman Qadir, Muhammad Ali Kemal, Hasan Mohammad Mohsin
PDF
pp.1127-1137
Muhammad Irfan
PDF
pp.1141-1151
G. M. Arif
PDF
pp.1153-1170
Mustafa K Mujery
PDF
pp.1171-1191
Naranjana Gunatellike
PDF
pp.1193-1204